Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [ Optagelse] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

Billedvinkel svarende til fuldt format

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Ved optagelse af film (andet end 4K 120p/100p) og i slowmotion-/hurtigmotion-optagelse (andet end HD 240fps/200fps)

(C) Ved optagelse af film (4K 120p/100p)

(D) Ved optagelse af film i slowmotion/hurtigmotion (HD 240fps/200fps)


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format i følgende situationer.

 • Ved optagelse af stillbilleder
  • [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv, som kan optage i fuldt format.
  • [ Optagelse]er indstillet til [Fra].
 • Ved optagelse af film
  • Filmformatet er indstillet til 8K, eller billedhastigheden er indstillet til [120p]/[100p].
  • Filmformatet er indstillet til 4K, og [ Optagelse] er indstillet til [Fra].
  • Filmformatet er indstillet til HD, [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv, som understøtter optagelse i fuldt format.
  • Filmformatet er indstillet til HD, og [ Optagelse] er indstillet til [Fra].


Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm i følgende situationer. Billedvinklen bliver ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet

 • Ved optagelse af stillbilleder
  • [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format.
  • [ Optagelse]er indstillet til [Til].
 • Ved optagelse af film
  • Filmformatet er indstillet til 4K (60p/50p eller mindre), og [ Optagelse] er indstillet til [Auto] eller [Til].
  • Filmformatet er indstillet til HD, [ Optagelse] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format.
  • Filmformatet er indstillet til HD, og [ Optagelse] er indstillet til [Til].

Bemærk!

 • Når du optager film i fuldt billedformat og i 4K 120p-/100p-tilstand, bliver billedvinklen ca. 1,1 gange den brændvidde, der er angivet på objektivet.
 • Når du optager slowmotion- og hurtigmotion-film i fuldt billedformat og i HD 240fps-/200fps-tilstanden, bliver billedvinklen ca. 1,2 gange den brændvidde, der er angivet på objektivet.