Bracketindstillinger: Selvudløs. u. bracket

stillbillede

Indstiller, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse.

  1. Vælg (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
  2. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger][Selvudløs. u. bracket] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Bruger ikke selvudløseren under bracketoptagelse.
2 sek./5 sek./10 sek.:
Bruger selvudløseren under bracketoptagelse. Bracketoptagelse starter, når det angivne antal sekunder er gået.