Lukkertype

stillbillede

Du kan indstille, om der skal optages med en mekanisk lukker eller en elektronisk lukker.

 1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][Lukkertype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Lukkertypen skiftes automatisk baseret på optageforholdene og lukkerhastigheden.
Mekanisk lukker:
Optag kun med den mekaniske lukker.
Elektron. lukker:
Optag kun med den elektroniske lukker.

Tip!

 • I de følgende situationer skal du indstille [Lukkertype] til [Auto] eller [Elektron. lukker].
  • Når du optager med en højhastighedslukker i lyse omgivelser som f.eks. udenfor i klart solskin, på en strand eller snedækkede bjerge.
  • Når du ønsker at forøge hastigheden af kontinuerlig optagelse.

Bemærk!

 • I sjældne tilfælde afgives lukkerlyden muligvis, når der slukkes for strømmen, selvom [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]. Men dette er ikke en funktionsfejl.
 • Selv hvis [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], kan du muligvis høre lukkerlyde, når du registrerer et ansigt vha. [Ansigtsregistrering].
 • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  • Lang ekspo.-SR
  • BULB-optagelse
 • Når du optager med høje lukkerhastigheder med et objektiv med stor blænde monteret, og [Mekanisk lukker]-tilstanden er valgt, kan den ude-af-fokus-cirkel, som laves af bokeh-effekten, muligvis blive skåret fra på grund af lukkermekanismen.
 • Når der anvendes et objektiv fra en anden producent (herunder Minolta-/Konica-Minolta-objektiver), og [Mekanisk lukker]-tilstanden er valgt, indstilles der muligvis ikke den korrekte eksponering, eller billedets lysstyrke kan blive ujævnt fordelt.
 • Når du optager med høje lukkerhastigheder, og [Mekanisk lukker]-tilstanden er valgt, bliver billedlysstyrken muligvis uensartet afhængigt af optagemiljøet.