Lydstyr. stem.memo

Justerer afspilningslydstyrken for stemmememoer.

  1. MENU → (Afspil) → [Valg/Memo][Lydstyr. stem.memo]
  2. Juster lydstyrken ved at trykke på kontrolhjulets venstre/højre side.

Tip!

  • Mens du afspiller et stemmememo, kan du få vist lydstyrkekontrolskærmen ved at trykke nederst på kontrolhjulet.