Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. Drej på tilstandsknappen for fremføring og vælg den ønskede tilstand.
  • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du trykker på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.

Detaljer om indstillingspunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi+ / Kontinuerlig optagelse: Hi / Kontinuerlig optagelse: Mid/ Kontinuerlig optagelse: Lo

De angivne kontinuerlige optagehastigheder afspejler kameraets tilstand, når det sendes fra fabrikken.

Indstilling af kontinuerlig optagelse Lukkertype: Mekanisk lukker Lukkertype: Auto/Elektron. lukker *1
Kontinuerlig optagelse: Hi+ Maksimalt 10 billeder/sekund*2 *4 Maksimalt 30 billeder/sekund*3 *4 *5
Kontinuerlig optagelse: Hi Maksimalt 8 billeder/sekund*2 *4 Maksimalt 20 billeder/sekund*4 *5
Kontinuerlig optagelse: Mid Maksimalt 6 billeder/sekund*4 Maksimalt 15 billeder/sekund*4
Kontinuerlig optagelse: Lo Maksimalt 3 billeder/sekund Maksimalt 5 billeder/sekund*4

*1 Dette er hastigheden, når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard]. Når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Fokusprioritet], er den kontinuerlige optagehastighed muligvis langsommere.

*2 Når [Blitzsynk.hast.pri.] er indstillet til [Til] eller [Auto], reduceres den maksimale hastighed muligvis.

*3 Når du optager i ukomprimeret RAW eller tabsfri komprimeret RAW, er den maksimale hastighed 20 billeder/sekund.

*4 Når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard] eller [Lydløs prioritet],, og blændeværdien er større end F22, er fokus låst til indstillingen i den første optagelse.

*5 Når fokustilstanden er AF-C (Kontinuerlig AF), varierer den kontinuerlige optagehastighed afhængigt af det monterede objektiv. For detaljer skal du se supportsiden med oplysninger om objektivkompatibilitet.


Antal stillbilleder, som kan optages med kontinuerlig optagelse

Disse tal er vejledende for det antal billeder, der kan optages, når tilstandsknappen for fremføring er indstillet til (Kontinuerlig optagelse: Hi+) eller (Kontinuerlig optagelse: Hi). Antallet kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.


Fremføringstilstand: [Kontinuerlig optagelse: Hi+]

Billedformat: [L:50M]

[Lukkertype]: [Auto] eller [Elektron. lukker]

Filformat Antal billeder, når JPEG er valgt Antal billeder, når HEIF er valgt
JPEG/HEIF (Fin) Ca. 165 billeder Ca. 153 billeder
RAW (Komprimeret RAW) Ca. 155 billeder Ca. 155 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Komprimeret RAW)*1 Ca. 152 billeder Ca. 120 billeder
RAW (Ukomprimeret RAW)*2 Ca. 82 billeder Ca. 82 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)*1 *2 Ca. 78 billeder Ca. 64 billeder
RAW (Tabsfri komprimering RAW: L)*2 Ca. 96 billeder Ca. 96 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Tabsfri komprimering RAW: L)*1 *2 Ca. 83 billeder Ca. 64 billeder

*1 Når [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] er indstillet til [Fin].

*2 Den kontinuerlige optagehastighed og det antal billeder, der kan optages med kontinuerlig optagelse, bliver sænket til det samme niveau som i [Kontinuerlig optagelse: Hi]-tilstanden, når du optager i ukomprimeret RAW-format eller det tabsfri komprimerede RAW-format.


Fremføringstilstand: [Kontinuerlig optagelse: Hi]

Billedformat: [L: 50M]

[Lukkertype]: [Auto] eller [Elektron. lukker]

Nedenstående tal afspejler kameraets tilstand, når det sendes fra fabrikken. (Den kontinuerlige optagehastighed for [Kontinuerlig optagelse: Hi] er maksimalt 20 billeder pr. sekund.)

Filformat Antal billeder, når JPEG er valgt Antal billeder, når HEIF er valgt
JPEG/HEIF (Fin) Ca. 400 billeder Ca. 299 billeder
RAW (Komprimeret RAW) Ca. 238 billeder Ca. 238 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Komprimeret RAW)* Ca. 192 billeder Ca. 164 billeder
RAW (Ukomprimeret RAW) Ca. 82 billeder Ca. 82 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)* Ca. 78 billeder Ca. 64 billeder
RAW (Tabsfri komprimering RAW: L) Ca. 96 billeder Ca. 96 billeder
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Tabsfri komprimering RAW: L)* Ca. 83 billeder Ca. 64 billeder

* Når [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] er indstillet til [Fin]. • Antallet af billeder, som kan optages, er estimater baseret på optagelse under følgende forhold:
  • Omgivelsestemperatur: 25 °C
  • Brug af et Sony CFexpress Type A-hukommelseskort (sælges separat)
  • Antal hukommelseskort isat: 1

Tip!

 • Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  • Fokustilstand: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]
 • Når du anvender den elektroniske lukker, kan du vælge din foretrukne kontinuerlige optagehastighed ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] [Kont. optag.hast.].
 • For at optage flere billeder under kontinuerlig optagelse skal du indstille fremføringstilstanden til [Kontinuerlig optagelse: Mid] (maks. 15 billeder/sekund højst) eller langsommere. Du kan kontinuerligt optage 1.000 billeder eller mere i JPEG-formatet.

Bemærk!

 • Under kontinuerlig optagelse er fokus låst til indstillingen i den første optagelse, når F-værdien er større end F22. (Men når [Lukkertype] er indstillet til [Mekanisk lukker], og [Kontinuerlig optagelse: Lo]-tilstanden er valgt, justerer kameraet kontinuerligt fokus under kontinuerlig optagelse.)
 • Motivet vises ikke i realtid på skærmen eller søgeren, når [Lukkertype] er indstillet til [Mekanisk lukker] eller ved optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstand.
 • Når du optager med en blitz, nedsættes hastigheden af kontinuerlig optagelse.