Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

INZONE H9:

Ilustracja wskazująca każdą część zestawu nagłownego

 1. Pałąk

 2. Oznaczenie (lewa)

 3. Mikrofon pałąkowy

  Po lewej stronie znajduje się mikrofon pałąkowy.

 4. Wbudowana antena

  Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth.

 5. Lewa słuchawka

 6. Oznaczenie (prawa)

 7. Suwaki (lewy, prawy)

  Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

 8. Prawa słuchawka

 9. Wskaźniki pierścieniowe (lewy, prawy) (niebieski lub biały)

 10. Przycisk NC/AMB (funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia)

 11. Pokrętło VOL (głośność) /+

  Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

 12. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (lewy, prawy)

  Rejestrują szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.

 13. Gniazdo USB Type-C

  Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.

 14. Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)

  Świeci się lub miga na pomarańczowo, wskazując stan akumulatora i ładowania.

 15. Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)

  Można dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym.

 16. Przycisk (Bluetooth)

 17. Przycisk (zasilanie)


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca każdą część zestawu nagłownego

 1. Pałąk

 2. Oznaczenie (lewa)

 3. Mikrofon pałąkowy

  Po lewej stronie znajduje się mikrofon pałąkowy.

 4. Wbudowana antena

  Zestaw słuchawkowy ma wbudowaną antenę Bluetooth.

 5. Lewa słuchawka

 6. Oznaczenie (prawa)

 7. Suwaki (lewy, prawy)

  Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.

 8. Prawa słuchawka

 9. Pokrętło VOL (głośność) /+

  Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.

 10. Gniazdo USB Type-C

  Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz zestaw słuchawkowy do komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.

 11. Wskaźnik ładowania (pomarańczowy)

  Świeci się lub miga na pomarańczowo, wskazując stan akumulatora i ładowania.

 12. Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)

  Można dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym.

 13. Przycisk (Bluetooth)

 14. Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski)

  Świeci się lub miga na niebiesko, wskazując stan połączenia Bluetooth.

 15. Przycisk (zasilanie)

 16. Wskaźnik (zasilanie) (biały)

  Świeci się lub miga na biało, wskazując stan zasilania i stan połączenia między zestawem słuchawkowym a urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.


Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB:

Ilustracja wskazująca każdą część urządzenia nadawczo-odbiorczego USB

 1. Przełącznik suwakowy

  Przełącza połączenie zestawu słuchawkowego na komputer lub PS5™.

 2. Wskaźnik połączenia (biały)

 3. Przycisk połączenia