Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny na uszy.

  Przesuń suwak, aby wyregulować długość pałąka.

  Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem (lewej) znajduje się mikrofon pałąkowy.


  INZONE H9:

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu pałąkowego (A) na lewej słuchawce


  INZONE H7:

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu pałąkowego (A) na lewej słuchawce

  A: Mikrofon pałąkowy

 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Dostosuj głośność za pomocą pokrętła VOL (głośność) /+ zestawu słuchawkowego.

  Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.


  INZONE H9:

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (B) na pokrętle głośności


  INZONE H7:

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (B) na pokrętle głośności

  B: wyczuwalna wypukłość

  • Zwiększ głośność: obróć w stronę +.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Zmniejsz głośność: obróć w stronę .


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Gdy głośność osiągnie maksimum lub minimum, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • Dostosuj głośność za pomocą podłączonego urządzenia i zestawu słuchawkowego.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.