Nie można przeprowadzić ładowania.

  • Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest dobrze podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB, komputera lub PS5™ lub czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka sieciowego.
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
  • Sprawdź, czy PS5 nie znajduje się w trybie spoczynku. Jeśli znajduje się w trybie spoczynku, wyjdź z tego trybu lub zmień ustawienia PS5 tak, aby można było korzystać z portów USB w PS5 do ładowania nawet w trybie spoczynku.
  • Zaktualizuj system operacyjny komputera lub oprogramowanie systemowe PS5 do najnowszej wersji.
  • Uruchom ponownie komputer lub PS5 i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.