Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

 • Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
 • Naładuj zestaw nagłowny.
  Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
 • Uruchom ponownie urządzenie, które jest podłączane do zestawu nagłownego.
  Niektóre problemy można rozwiązać, ponownie uruchamiając podłączone urządzenie, takie jak komputer, smartfon lub PS5™.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
  Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
 • Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.