Instalowanie „INZONE Hub

  1. Pobierz oprogramowanie „INZONE Hub” ze strony pomocy technicznej i zainstaluj je na swoim komputerze.

    Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL:

    https://www.sony.net/inzonehub-support


    Kompatybilny system operacyjny: Windows 10 lub nowszy

  2. Po zainstalowaniu, uruchom „INZONE Hub”.