Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny.

 1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  Zaświeci się wskaźnik ładowania (pomarańczowy).


  INZONE H9:

  Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)


  INZONE H7:

  Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)

  A: zasilacz sieciowy USB

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) i (Bluetooth) przez około 8 sekund lub dłużej.

  INZONE H9:


  INZONE H7:

  Zestaw nagłowny zostanie zresetowany.

Informacje o parowaniu i inne ustawienia są zachowywane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.