Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

https://www.sony.com/am/support

Dla klientów w Europie:

https://www.sony.eu/support

Dla klientów w Chinach:

https://service.sony.com.cn

Dla klientów w innych krajach/regionach:

https://www.sony-asia.com/support