Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

INZONE H9:

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) zaświecą się na około 5 sekund.

INZONE H7:

Jeśli po włączeniu zestawu słuchawkowego poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, wskaźnik (zasilanie) (biały) zaświeci się na około 2 sekundy.

Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego wynosi 20% lub mniej

Zostanie wyemitowany dźwięk powiadomienia, a wskaźnik ładowania (pomarańczowy) będzie migać przez około 15 sekund. Jak najszybciej naładuj zestaw słuchawkowy.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, emitowany jest dźwięk powiadomienia, a zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłącza.

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego po podłączeniu do komputera

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do komputera, na ekranie „INZONE Hub” wyświetlana jest ikona informująca o stanie naładowania baterii w 4 poziomach: „100%”, „70%”, „50%” i „20%”.

Uwaga

  • Poziom naładowania akumulatora może nie być wyświetlany prawidłowo tuż po aktualizacji oprogramowania lub jeśli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy kilkakrotnie naładować i rozładować akumulator, aby prawidłowo wyświetlić poziom naładowania akumulatora.