Informacje o trybie jakości dźwięku

Można wybrać następujące 2 tryby jakości dźwięku podczas odtwarzania Bluetooth. Możesz zmienić ustawienia i sprawdzić tryb jakości dźwięku za pomocą „INZONE Hub”.

Działa to podczas odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth.

Priority on Sound Quality: nadaje priorytet jakości dźwięku (domyślnie).

Priority on Stable Connection: nadaje priorytet stabilnemu połączeniu.

  • Aby nadać priorytet jakości dźwięku, wybierz [Priority on Sound Quality].
  • Jeśli połączenie jest niestabilne, na przykład powoduje tylko przerywany dźwięk, wybierz [Priority on Stable Connection].

Uwaga

  • W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
  • W zależności od warunków otoczenia w obszarze, w którym używasz zestawu słuchawkowego, przerywany dźwięk może nadal występować, nawet jeśli opcja [Priority on Stable Connection] jest zaznaczona.