Obsługiwane kodeki

Kodek to „algorytm kodowania dźwięku”, który jest używany podczas przesyłania dźwięku bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth.

Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

 • SBC

  Jest to skrót od nazwy Subband Codec (zaawansowane kodowanie dźwięku).

  SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana w urządzeniach Bluetooth.

  Wszystkie urządzenia Bluetooth obsługują kodek SBC.

 • AAC

  Jest to skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).

  Kodek AAC jest używany głównie w produktach firmy Apple, takich jak smartfon iPhone oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

Jeśli połączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki przy użyciu wybranego obsługiwanego kodeka.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.