Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).

  • Kiedy grasz w gry na komputerze lub PS5™ z trybem Bluetooth włączonym w zestawie słuchawkowym, dostępny czas pracy ulega skróceniu. Kiedy nie używasz urządzenia Bluetooth, takiego jak smartfon, naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tryb Bluetooth.
  • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.