Nie można nawiązać połączenia Bluetooth.

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
  • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
  • Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem łączności Bluetooth może się nie powieść. Jeżeli tak się stanie, na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
  • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Jeżeli urządzenie jest w trybie uśpienia, anuluj tryb uśpienia.
  • Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało zakończone. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie Bluetooth.
  • Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.