Jak aktualizować oprogramowanie (dla wygody użytkowania zestawu nagłownego)

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu słuchawkowego za pomocą „INZONE Hub”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem słuchawkowym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

https://www.sony.com/am/support

Dla klientów w Europie:

https://www.sony.eu/support

Dla klientów w Chinach:

https://service.sony.com.cn

Dla klientów w innych krajach/regionach:

https://www.sony-asia.com/support