Brak dźwięku, niski poziom dźwięku

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

 • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 • Sprawdź, czy urządzenie nadawczo-odbiorcze USB jest dobrze włożone.
 • Gdy ustawienie głośności komputera jest wyciszone lub niskie, zmień ustawienie głośności komputera.
 • Gdy głośność czatu jest niska, poproś partnera czatu o zmianę głośności mikrofonu.
 • Równowaga głośności między grą a czatem może być po jednej stronie. Dostosuj balans głośności między grą a czatem za pomocą przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) na zestawie słuchawkowym. Możesz również sprawdzić balans głośności między grą a czatem za pomocą „INZONE Hub” oraz PS5.
 • Upewnij się, że ustawienie wyjścia komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME] lub [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT].
 • Upewnij się, że ustawienie wyjścia w grze jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME] lub [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT].
 • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5.
  • Czy wskaźnik na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB się świeci
  • Czy zestaw słuchawkowy jest wyświetlany w aplikacji „INZONE Hub” i można wprowadzić różne ustawienia po podłączeniu do komputera
 • Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
  1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
   Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.
  3. Włącz zestaw nagłowny.
   Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy emituje dźwięk powiadomienia i zapala się wskaźnik połączenia (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB.
 • Uruchom ponownie używany komputer lub PS5.
 • Podłącz ponownie podłączone urządzenie do zestawu słuchawkowego.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
 • W przypadku korzystania w tym samym czasie z bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz z komputerem lub PS5 i połączenia Bluetooth, wejście mikrofonowe zestawu słuchawkowego jest używane do prowadzenia rozmowy lub czatu z podłączonym urządzeniem przez Bluetooth. Nie możesz rozmawiać na komputerze lub PS5.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

 • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
 • Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
 • Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth do zestawu nagłownego.
 • Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
 • Uruchom ponownie używane urządzenie Bluetooth, takie jak smartfon.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Uwaga

 • Nie gwarantuje się połączenia z portami USB telewizorów itd.
 • Jeśli głośność zostanie zmniejszona w podłączonym urządzeniu w przypadku podłączenia przez połączenie Bluetooth, głośność nie zwiększy się znacznie podczas obsługi zestawu słuchawkowego. W takim przypadku dostosuj poziom głośności obsługując podłączone urządzenie.