Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

  Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

  Jeśli nawiążesz połączenie podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

  Jeśli w zestawie słuchawkowym nie słychać sygnału wybierania, przełącz urządzenie telefoniczne na zestaw słuchawkowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego.


  Możesz rozmawiać za pomocą mikrofonu pałąkowego zestawu słuchawkowego.


  INZONE H9:

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu pałąkowego (A) na lewej słuchawce


  INZONE H7:

  Ilustracja wskazująca lokalizację mikrofonu pałąkowego (A) na lewej słuchawce

  A: Mikrofon pałąkowy

 3. Dostosuj głośność za pomocą pokrętła VOL (głośność) /+ zestawu słuchawkowego.

  Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.


  INZONE H9:

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (B) na pokrętle głośności


  INZONE H7:

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (B) na pokrętle głośności


  B: wyczuwalna wypukłość

  • Zwiększ głośność: obróć w stronę +.


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  • Zmniejsz głośność: obróć w stronę .


   INZONE H9:


   INZONE H7:

  Gdy głośność osiągnie maksimum lub minimum, usłyszysz dźwięk powiadomienia.

 4. Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk (Bluetooth) na zestawie słuchawkowym, aby zakończyć połączenie.

  INZONE H9:


  INZONE H7:

  Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Dostosuj głośność za pomocą podłączonego urządzenia i zestawu słuchawkowego.

Uwaga

 • W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji odtwarzającej, w przypadku nawiązania połączenia podczas odtwarzania muzyki, odtwarzanie może nie zostać wznowione automatycznie nawet po zakończeniu połączenia.
 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
 • Głos będzie słyszalny przez zestaw słuchawkowy dzięki mikrofonowi pałąkowemu zestawu słuchawkowego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.