Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

 1. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth.

  INZONE H9:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

   Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

  2. Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, naciśnij i przytrzymaj (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

   Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

  INZONE H7:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

   Wskaźnik (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.

  2. Kiedy wskaźnik (Bluetooth) zgaśnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

   Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.

  Jeżeli zestaw słuchawkowy połączył się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem, usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3 .

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.


  INZONE H9:

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.


  INZONE H7:

  Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem słuchawkowym, należy usunąć informacje parowania zestawu słuchawkowego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.