Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (profil kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

INZONE H9:

Ilustracja wskazująca lokalizację pokrętła głośności (A) i przycisku Bluetooth (B)


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca lokalizację pokrętła głośności (A) i przycisku Bluetooth (B)

A: pokrętło VOL (głośność) /+

B: przycisk (Bluetooth)


Każde pokrętło i przycisk ma następującą funkcję:


Pokrętło VOL (głośność) /+

  • Zwiększ głośność: obróć w stronę +.
  • Zmniejsz głośność: obróć w stronę .

Przycisk (Bluetooth)

  • Odtwarzanie: naciśnij jeden raz krótko podczas wstrzymania.
  • Wstrzymanie: naciśnij jeden raz krótko podczas odtwarzania.
  • Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: naciśnij szybko dwa razy. ( )
  • Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): naciśnij szybko 3 razy. ( )

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.