Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

  1. Rozłącz połączenie Bluetooth za pomocą urządzenia Bluetooth.

    Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie Bluetooth jest rozłączone.

  2. Wyłącz tryb Bluetooth lub wyłącz zestaw słuchawkowy.

    Po wyłączeniu trybu Bluetooth usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest wyłączony.

    Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

Wskazówka

  • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.