Korzystanie z funkcji tłumienia szumów (tylko INZONE H9)

Dzięki funkcji tłumienia szumów można cieszyć się grami bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

 2. Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć się na funkcję tłumienia szumów.

  Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

  Funkcja tłumienia szumów: WŁ

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu funkcji tłumienia szumów.

  Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu trybu dźwięków otoczenia.

  Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.

Wskazówka

 • Możesz także zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia za pomocą „INZONE Hub”.
 • W ustawieniach fabrycznych funkcja tłumienia szumów jest wyłączona po włączeniu zestawu słuchawkowego. To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.
 • Możesz wybrać jedną z następujących opcji na „INZONE Hub”, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  • Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.