Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na biało / : świeci na pomarańczowo / -: nie świeci się

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji hałasu (INZONE H9)

Stan zasilania

Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.

 • Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony

  • Gdy tryb Bluetooth jest włączony

   - - (świeci na niebiesko przez około 5 sekund)

  • Gdy tryb Bluetooth jest wyłączony

   - - (świeci na biało przez około 5 sekund)

 • Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony

  • Gdy tryb Bluetooth jest włączony

   - - - - (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

  • Gdy tryb Bluetooth jest wyłączony

   - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)

 • Ukończono inicjowanie

  - - - - (miga 4 razy na biało)

Stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i Bluetooth

Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.

Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz na biało, a stan połączenia Bluetooth na niebiesko.

 • Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)

  - - - - - - - - (miga wielokrotnie na biało)

 • Proces nawiązywania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz zakończony

  (świeci na biało przez około 2 sekundy)

 • Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)

  - - - - - - - (kilkakrotnie wolno miga na biało przez około 30 sekund)

 • Podczas wyłączania trybu Bluetooth

  - - - - (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

 • Tryb parowania Bluetooth

  - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko przez maksymalnie 5 minut)

 • Połączenie Bluetooth nie zostało nawiązane (gdy tryb Bluetooth jest wyłączony)

  - - - - - - - - (wielokrotnie miga na niebiesko)

 • Proces nawiązywania połączenia Bluetooth jest zakończony

  (świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

 • Połączenie Bluetooth zostało nawiązane (gdy połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane)

  - - - - - - - (miga powoli na niebiesko przez około 30 sekund)

 • Rozmowa przychodząca

  - - - - - - - - - - - (wielokrotnie szybko miga na niebiesko)

 • Nawiązywane jest zarówno połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz, jak i połączenie Bluetooth

  - - - - - - - - (kilkakrotnie wolno miga naprzemiennie na biało i niebiesko przez około 30 sekund)

Stan aktualizacji oprogramowania

Wskazuje za pomocą lewego i prawego wskaźnika pierścieniowego.

 • Aktualizacja oprogramowania

  - - - - - (wielokrotnie miga powoli na biało)

Akumulator i stan ładowania

Wskazuje za pomocą wskaźnika ładowania.

 • Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski (zestaw słuchawkowy wymaga naładowania)

  - - - - (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

 • Gdy akumulator jest w pełni naładowany po rozpoczęciu ładowania w zestawie słuchawkowym

  - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

 • Podczas ładowania zestawu słuchawkowego

  (świeci na pomarańczowo)

 • Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

  - - - - (gaśnie)

 • Nieprawidłowa temperatura akumulatora zestawu słuchawkowego

  - - - - - - - - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)

 • Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw nie jest naładowany

  - - - - - - (miga powoli na pomarańczowo)

Bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy (INZONE H7)

Stan zasilania i stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz

Wskazuje za pomocą wskaźnika (zasilanie).

 • Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony

  - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)

 • Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony

  - - - - (świeci na biało przez około 2 sekundy)

 • Ukończono inicjowanie

  - - - - (miga 4 razy na biało)

 • Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane

  - - - - - - - - - - - - - - - (miga powoli na biało w odstępach około 1 sekundy)

 • Proces nawiązywania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz zakończony

  - - - - - - - (wielokrotnie szybko miga na biało przez około 5 sekund)

 • Nawiązano połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz

  - - - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga na biało przez około 30 sekund w 5-sekundowych odstępach)

Stan połączenia Bluetooth

Wskazuje za pomocą wskaźnika (Bluetooth).

 • Podczas włączania trybu Bluetooth

  - - - - (świeci na niebiesko na około 2 sekundy)

 • Podczas wyłączania trybu Bluetooth

  - - - - (świeci na niebiesko na około 2 sekundy)

 • Tryb parowania Bluetooth

  - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko przez maksymalnie 5 minut)

 • Gdy połączenie Bluetooth nie jest nawiązane

  - - - - - - - - (wielokrotnie miga na niebiesko w odstępach około 1 sekundy)

 • Proces nawiązywania połączenia Bluetooth jest zakończony

  - - - - - - - - - (wielokrotnie szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund)

 • Połączenie Bluetooth zostało nawiązane

  - - - - - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga na niebiesko przez około 30 sekund w odstępach 5-sekundowych)

 • Rozmowa przychodząca

  - - - - - - - - - - - (wielokrotnie szybko miga na niebiesko)

Stan aktualizacji oprogramowania

Wskazuje za pomocą wskaźnika (zasilanie).

 • Aktualizacja oprogramowania

  - - - - - (wielokrotnie miga powoli na biało)

Akumulator i stan ładowania

Wskazuje za pomocą wskaźnika ładowania.

 • Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego jest niski (zestaw słuchawkowy wymaga naładowania)

  - - - - (miga powoli na pomarańczowo przez około 15 sekund)

 • Gdy akumulator jest w pełni naładowany po rozpoczęciu ładowania w zestawie słuchawkowym

  - - - - (świeci na pomarańczowo przez około 1 minutę, a następnie gaśnie)

 • Podczas ładowania zestawu słuchawkowego

  (świeci na pomarańczowo)

 • Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone

  - - - - (gaśnie)

 • Nieprawidłowa temperatura akumulatora zestawu słuchawkowego

  - - - - - - - - - (miga po dwa razy na pomarańczowo)

 • Gdy podczas ładowania zestawu słuchawkowego wystąpi błąd, a zestaw nie jest naładowany

  - - - - - - (miga powoli na pomarańczowo)

Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB

Stan połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i aktualizacji oprogramowania

Wskazuje za pomocą wskaźnika połączenia.

 • Tryb parowania połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz

  - - - - - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga dwukrotnie na biało przez maksymalnie 5 minut)

 • Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane

  - - - - - - - - - - - - - - - (wielokrotnie miga na biało przez około 30 sekund w 1-sekundowych odstępach)

 • Nawiązano połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz

  (świeci na biało)

 • Aktualizacja oprogramowania

  - - - - - (wielokrotnie miga powoli na biało)

Wskazówka

 • Czas wyświetlania wskaźnika(ów) stanu połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i stanu połączenia Bluetooth można zmienić za pomocą „INZONE Hub”.