Słuchanie dźwięków otoczenia podczas grania w gry (tryb dźwięków otoczenia) (tylko INZONE H9)

Podczas grania można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu słuchawkowego.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

 2. Naciśnij przycisk NC/AMB, aby przełączyć w tryb dźwięków otoczenia.

  Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej.

  Funkcja tłumienia szumów: WŁ

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu funkcji tłumienia szumów.

  Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o włączeniu trybu dźwięków otoczenia.

  Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że funkcja tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia są wyłączone.

Wskazówka

 • Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą „INZONE Hub” są przechowywane w zestawie słuchawkowym. Po zmianie ustawień możesz cieszyć się muzyką z zapisanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia, nawet gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanego oprogramowania „INZONE Hub”.
 • W ustawieniach fabrycznych tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony po włączeniu zestawu słuchawkowego. To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.
 • Możesz wybrać jedną z następujących opcji na „INZONE Hub”, aby ustawić sposób zmiany funkcji po naciśnięciu przycisku NC/AMB.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.
  • Tryb dźwięków otoczenia: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.
  • Funkcja tłumienia szumów: WŁ. Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Uwaga

 • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
 • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
 • Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy za pomocą „INZONE Hub”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.