Wyłączanie zestawu nagłownego

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej.

  INZONE H9:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 2 sekundy, a następnie gasną.


  INZONE H7:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

  Wskaźnik (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy, a następnie gaśnie.

Uwaga

 • W ustawieniach fabrycznych, gdy poniższe warunki utrzymują się przez około 5 minut, zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie.
  • Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz i połączenie Bluetooth są zakończone.
  • Zestaw słuchawkowy nie jest w trybie parowania Bluetooth.
  • Zestaw słuchawkowy nie ładuje się.
  To ustawienie można zmienić przy użyciu „INZONE Hub”.