Model: YY2959/YY2960

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego i oprogramowanie komputerowe „INZONE Hub” do najnowszej wersji.

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://www.sony.net/inzonehub-support

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny.

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest ładowany, gdy jest wilgotny od deszczu lub potu itp., może to doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania.

Powiązana informacja

Ładowanie zestawu nagłownego


WH-G900N/WH-G700