Włączanie zestawu nagłownego

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej.

  INZONE H9:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.


  INZONE H7:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

  Wskaźnik (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.