Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.
 1. Włącz zestaw słuchawkowy, a następnie włącz tryb Bluetooth, aby przejść do trybu parowania.

  INZONE H9:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

   Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały lub niebieski) świecą się przez około 5 sekund.

   Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na biało, przejdź do kroku 1 -2.

   Gdy lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy zaświecą się na niebiesko, przejdź do kroku 2 .

  2. Naciśnij i przytrzymaj (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

   Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) szybko migają.

   Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

   W tym przypadku przejdź do kroku 2 .

   Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.

   W tym przypadku przejdź do punktu 1 -3.

  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania.

   Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) wielokrotnie migają dwa razy z rzędu.

  INZONE H7:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

   Wskaźnik (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.

   Kiedy wskaźnik (Bluetooth) zgaśnie, przejdź do kroku 1 -2.

   Kiedy wskaźnik (Bluetooth) zapali się na niebiesko, przejdź do kroku 2 .

  2. Naciśnij i przytrzymaj (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że tryb Bluetooth jest włączony.

   Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) świeci przez około 2 sekundy, a następnie powoli miga.

   Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z urządzeniem po raz pierwszy po zakupie lub po zainicjowaniu zestawu słuchawkowego (jeśli zestaw słuchawkowy nie zawiera informacji o parowaniu), zestaw słuchawkowy automatycznie przechodzi w tryb parowania.

   W tym przypadku przejdź do kroku 2 .

   Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o sparowaniu dla innych urządzeń), musisz wykonać operację ręcznie, aby przejść do trybu parowania.

   W tym przypadku przejdź do punktu 1 -3.

  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby przejść do trybu parowania.

   Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący o przejściu zestawu słuchawkowego w tryb parowania.

   Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) kilkakrotnie miga dwa razy z rzędu.

 2. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 3. Znajdź zestaw nagłowny z poziomu smartfona iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [INZONE H9 / INZONE H7].

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą.

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.


  INZONE H9:

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (niebieskie) powoli migają.


  INZONE H7:

  Wskaźnik (Bluetooth) (niebieski) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie powoli miga.


  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone ”.

  Jeśli pozycja [INZONE H9 / INZONE H7] nie pojawia się na wyświetlaczu iPhone, należy wykonać procedurę ponownie od początku od punktu 3 .

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1 -2.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.