Co możesz zrobić po podłączeniu do konsoli do gier

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do konsoli do gier (komputera lub PS5™), możesz wykonać następujące czynności.

Regulacja głośności

Możesz ustawić głośność na żądanym poziomie za pomocą pokrętła VOL (głośność) /+.

Z boku + znajduje się wyczuwalna wypukłość.


INZONE H9:

Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na pokrętle głośności


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na pokrętle głośności

A: wyczuwalna wypukłość

 • Zwiększ głośność: obróć pokrętło VOL (głośność) /+ w stronę +.


  INZONE H9:


  INZONE H7:


 • Zmniejsz głośność: obróć pokrętło VOL (głośność) /+ w stronę .


  INZONE H9:


  INZONE H7:

Regulacja balansu głośności między grą a czatem (balans podczas grania/czatowania )

Możesz dostosować balans głośności między dźwiękiem gry a czatem głosowym za pomocą przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania).

Po naciśnięciu przycisku GAME, dźwięk czatu głosowego będzie cichszy, a dźwięk gry będzie łatwiejszy do usłyszenia.

Po naciśnięciu przycisku CHAT, dźwięk gry będzie cichszy, a dźwięk czatu głosowego będzie łatwiejszy do usłyszenia.


INZONE H9:

Ilustracja wskazująca przycisk GAME/CHAT (BALANS PODCZAS GRANIA/CZATOWANIA) (B)


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca przycisk GAME/CHAT (BALANS PODCZAS GRANIA/CZATOWANIA) (B)

B: przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania)

Uwaga

 • Niektóre gry mogą nie obsługiwać przycisku GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania).
 • Przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) ma zastosowanie tylko do regulacji balansu głośności konsoli do gier podłączonej przez urządzenie nadawczo-odbiorcze USB. Balans głośności z urządzeniem Bluetooth nie może być regulowany.
 • Podczas korzystania z aplikacji do gier i aplikacji do czatu na komputerze ustaw docelowe miejsce aplikacji do gier na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] i docelowe miejsce aplikacji czatu na [INZONE H9 / INZONE H7CHAT] w ustawieniach aplikacji.
  Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, balans głośności między dźwiękiem w grze a czatem głosowym nie jest prawidłowo wyregulowany.
 • Zachowaj ostrożność od momentu naciśnięcia przycisku CHAT, gdy urządzenie wyjściowe audio komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], głośność gier itp. zostanie zwiększona.

Włączanie/wyłączanie mikrofonu

Gdy mikrofon pałąkowy jest opuszczony, mikrofon włącza się. Gdy mikrofon pałąkowy jest podniesiony, mikrofon wyłącza się.

Mikrofon pałąkowy klika, gdy się włącza i wyłącza.

 • Włączanie mikrofonu


  INZONE H9:


  INZONE H7:


 • Wyłączanie mikrofonu


  INZONE H9:


  INZONE H7:

Uwaga

 • Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałąkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.