Co to jest tłumienie szumów? (tylko INZONE H9)

Funkcja tłumienia szumów redukuje dźwięki otoczenia, generując dźwięk przeciwfazowy, który przeciwdziała i wycisza zewnętrzne dźwięki otoczenia (takie jak hałas w pojazdach lub hałas z klimatyzatorów w pomieszczeniach).

Uwaga

  • W zależności od rodzaju hałasu lub jeśli jest używany w bardzo cichym otoczeniu, efekt tłumienia szumów może nie być odczuwalny lub może się wydawać, że poziom hałasu jest zwiększony.
  • Zależnie od sposobu noszenia zestawu słuchawkowego, efekt tłumienia szumów może być mniejszy lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
  • Funkcja tłumienia szumów działa przede wszystkim w przypadku szumu o niższych częstotliwościach, takich jak szum klimatyzatora, czy hałas pojazdów. Chociaż szumy są redukowane, nie są całkowicie eliminowane.
  • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w samochodzie lub autobusie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
  • Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
  • Nie należy zasłaniać ręką ani innymi przedmiotami mikrofonów na lewej i prawej słuchawce zestawu nagłownego. W razie zasłonięcia, efekt tłumienia szumów lub tryb dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (sprzężenie zwrotne). W takich przypadkach należy zdjąć rękę itp. z lewego i prawego mikrofonu.

    Ilustracja wskazująca lokalizację lewego i prawego mikrofonu z funkcją tłumienia szumów (A)

    A: mikrofony z funkcją redukcji szumów (zewnętrzne) (lewy, prawy)