Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki zestawowi słuchawkowemu możesz bezprzewodowo dzwonić w trybie głośnomówiącym, czatować głosowo itp., używając funkcji Bluetooth swojego urządzenia Bluetooth.

Może być używany podczas łączenia z komputerem lub PS5™ za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz.

Parowanie

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „parowaniem”.

Sparuj ręcznie zestaw nagłowny i urządzenie.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.