Środki ostrożności

Informacji o komunikacji urządzenia nadawczo-odbiorczego USB/Bluetooth

 • W związku z tym, że urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, urządzenia Bluetooth i sieci bezprzewodowej (IEEE 802.11ax/b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw słuchawkowy będzie używany w pobliżu urządzenia sieci bezprzewodowej. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki.
  • W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB lub urządzenia Bluetooth, z zestawu słuchawkowego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej.
  • Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia sieci bezprzewodowej, należy wyłączyć urządzenie sieci bezprzewodowej.
  • Użyj tego zestawu słuchawkowego i urządzenia nadawczo-odbiorczego USB/Bluetooth w możliwie najmniejszej odległości od siebie.
 • Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
 • Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
 • Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe. Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
 • Po połączeniu z urządzeniem Bluetooth, odtwarzanie dźwięku w zestawie słuchawkowym może być opóźnione w stosunku do urządzenia nadającego ze względu na charakterystykę bezprzewodowej technologii Bluetooth. W rezultacie dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas grania w gry lub oglądania filmów.
 • Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
 • Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  • Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  • Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
 • W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Jeśli korzystasz z zestawu nagłownego, gdy powietrze jest suche, możesz odczuwać dyskomfort z powodu elektryczności statycznej nagromadzonej w ciele. Nie jest to usterka zestawu nagłownego. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

 • Po zakończeniu używania należy powoli wyjąć zestaw nagłowny z uszu.
 • Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

 • Gdy głośność zostanie zwiększona zbyt mocno, dźwięk może być słyszany w otoczeniu. Uważaj, aby nie przeszkadzać innym. Jako wskazówkę używaj z głośnością, która pozwala na dzwonienie i odbieranie nawet w hałaśliwym miejscu.
 • Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
 • Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
 • Nie dmuchaj w jednostkę sterującą.
 • Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
 • Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
 • Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
 • Należy uważać, aby nie uderzyć się mikrofonem pałąkowym podczas zakładania, zdejmowania lub używania zestawu słuchawkowego.
 • Nauszniki to materiały eksploatacyjne. Jeśli nauszniki ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku długotrwałego użytkowania i przechowywania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Czyszczenie zestawu nagłownego

 • Jeżeli zewnętrzna część portu ładowania zestawu słuchawkowego ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta miękką, suchą szmatką. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo brudny, zwilż szmatkę w roztworze neutralnego detergentu i wyciśnij dokładnie przed jej użyciem do czyszczenia zestawu słuchawkowego (z wyłączeniem nauszników). Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię zestawu słuchawkowego lub spowodować inne uszkodzenia.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

 • Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
 • Zestaw słuchawkowy wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

 • Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt

 • Istnieje ryzyko połknięcia małych części. Po użyciu przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt.

Informacje o wzroście temperatury

 • Podczas ładowania zestawu słuchawkowego lub podczas używania zestawu słuchawkowego przez długi czas temperatura zestawu słuchawkowego może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.