Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Informacje na temat wodoszczelności zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeżeli do zestawu słuchawkowego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do poparzenia lub nieprawidłowego działania.

Unikaj następujących sytuacji i uważaj, aby nie dopuścić do zawilgocenia lub zabrudzenia zestawu słuchawkowego.

  • Korzystanie z zestawu słuchawkowego w deszczu lub śniegu

  • Dotykanie zestawu słuchawkowego bez wycierania mokrych rąk po pracach domowych w kuchni lub myciu rąk w toalecie

  • Dotykanie zestawu słuchawkowego spoconymi rękami lub używanie zestawu słuchawkowego w sytuacjach, w których zestaw słuchawkowy może zostać zamoczeniu przez pot

  • Włożenie zestawu słuchawkowego do torby z zimną butelką PET

  • Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia

Jeśli zestaw słuchawkowy ulegnie zamoczeniu lub woda przedostanie się do wnętrza zestawu słuchawkowego

Jeżeli mokry zestaw słuchawkowy będzie ładowany lub włączany, może do doprowadzić do spalenia lub nieprawidłowego działania. Ustaw zestaw słuchawkowy pionowo i umieść suchą szmatkę pod gniazdem USB Type-C do momentu, aż woda przestanie wypływać. Po tym pozostaw zestaw słuchawkowy w zacienionym, dobrze wentylowanym miejscu, aż do całkowitego wyschnięcia.


INZONE H9:

Ilustracja wskazująca lokalizację gniazda USB Type-C (A) na lewej słuchawce


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca lokalizację gniazda USB Type-C (A) na lewej słuchawce

A: Gniazdo USB Type-C