Co można zrobić z „INZONE Hub

Po podłączeniu komputera z zainstalowanym oprogramowaniem „INZONE Hub” i zestawu słuchawkowego z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB można wykonać następujące czynności.

 • Regulowanie głośności
 • Wybór ustawień korektora graficznego
 • Dostosowanie ustawień korektora graficznego
 • Ustawienie równowagi głośności między grą a czatem
 • Regulowanie zakresu dynamiki (KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU)
 • Utworzenie/zapisanie profilu dźwiękowego
 • Eksport/import profilu dźwiękowego
 • Dostosowanie funkcji redukcji szumów i trybu dźwięków otoczenia (sterowanie dźwiękami otoczenia) (tylko INZONE H9)
 • Wybór schematu przełączania podczas zmiany funkcji tłumienia szumów/trybu dźwięków otoczenia w zestawie słuchawkowym (tylko INZONE H9)
 • Dostosowanie głośności mikrofonu
 • Dostosowanie głośności własnego głosu
 • Test mikrofonu
 • Ustawienie głośności wejścia mikrofonu na stałą (AUT. KONTR. WZMOCNIENIA)
 • Ustawienie dźwięku przestrzennego
 • Ustawienie automatycznego wyłączenia zasilania
 • Włączenie/wyłączenie wskaźnika świetlnego (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE LED) (tylko INZONE H9)
 • Ustawienie trybu rozruchu Bluetooth, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony
 • Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego
 • Wyświetl status połączenia Bluetooth
 • Wyświetlanie stanu włączenia/wyłączenia mikrofonu
 • Sprawdzenie/zaktualizowanie wersji oprogramowania zestawu słuchawkowego

Więcej informacji na temat „INZONE Hub” można znaleźć na następującej stronie internetowej.

https://www.sony.net/inzonehub-support

Uwaga

 • Gdy urządzenie wyjściowe audio komputera jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 -CHAT], ustawienia dźwięku są wyłączone. Sprawdź, czy jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-GAME].