Podczas odtwarzania dźwięku często pojawiają się przerwy.

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

 • W następujących warunkach mogą wystąpić zakłócenia lub zaniki dźwięku albo połączenie może zostać wyłączone.
  • Gdy między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier znajduje się człowiek
   W takim przypadku, ustaw konsolę do gier w tym samym kierunku, co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić komunikację.
  • Gdy między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier znajduje się przeszkoda, taka jak metal lub ściana
  • Gdy odległość między zestawem słuchawkowym a konsolą do gier jest duża
  • Podczas używania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
  • W miejscach, w których w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby
 • Podczas grania w gry na komputerze ten problem można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub okna albo ponownie uruchamiając komputer.
 • Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

 • Ustaw [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na [Priority on Stable Connection] za pomocą „INZONE Hub”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
 • Ten problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
 • W poniższych sytuacjach komunikacja Bluetooth może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio.
  • Gdy między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth znajduje się ciało ludzkie
   W takim przypadku ustaw urządzenie Bluetooth w tym samym kierunku co antena zestawu słuchawkowego, aby poprawić jakość połączenia Bluetooth.
  • Gdy między zestawem nagłownym a urządzeniem Bluetooth znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana
  • Podczas używania w miejscach z bezprzewodową siecią LAN, gdzie używana jest kuchenka mikrofalowa, generowane są fale elektromagnetyczne itp.
  • Gdy odległość między zestawem słuchawkowym a urządzeniem Bluetooth jest duża
  • Gdy w pobliżu znajdują się inne urządzenia audio do komunikacji bezprzewodowej lub inne osoby, na przykład na terenie stacji kolejowej lub w zatłoczonym pociągu
 • Jeśli rozmawiasz przez telefon lub uczestniczysz w czacie głosowym ze smartfona, ten problem można rozwiązać, zamykając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.
 • Połącz ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.

Informacje o antenach

 • Usuń wszelkie przeszkody między anteną podłączanej konsoli do gier i urządzeniem Bluetooth a wbudowaną anteną zestawu słuchawkowego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

INZONE H9:

Ilustracja wskazująca lokalizację wbudowanej anteny (A) na lewej słuchawce


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca lokalizację wbudowanej anteny (A) na lewej słuchawce

A: Wbudowana antena