Licencje

  • Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
    https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
  • Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.