Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

W zależności od podłączonego urządzenia lub używanej aplikacji funkcje mogą nie działać prawidłowo, nawet jeśli spróbujesz obsługiwać je za pomocą zestawu nagłownego.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.


INZONE H9:

Ilustracja wskazująca lokalizację pokrętła głośności (A) i przycisku Bluetooth (B)


INZONE H7:

Ilustracja wskazująca lokalizację pokrętła głośności (A) i przycisku Bluetooth (B)

A: pokrętło VOL (głośność) /+

B: przycisk (Bluetooth)


Każde pokrętło i przycisk ma następującą funkcję:

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

Pokrętło VOL (głośność) /+

 • Zwiększ głośność: obróć w stronę + podczas rozmowy.
 • Zmniejsz głośność: obróć w stronę podczas rozmowy.

Przycisk (Bluetooth)

 • Odebranie połączenia: naciśnij raz krótko podczas połączenia przychodzącego.
 • Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy podczas połączenia przychodzącego.
 • Zakończ połączenie: naciśnij raz krótko podczas połączenia.
 • Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij raz krótko podczas połączenia wychodzącego.


Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Pokrętło VOL (głośność) /+

 • Zwiększ głośność: obróć w stronę + podczas rozmowy.
 • Zmniejsz głośność: obróć w stronę podczas rozmowy.

Przycisk (Bluetooth)

 • Odebranie połączenia: naciśnij raz krótko podczas połączenia przychodzącego.
 • Zakończ połączenie: naciśnij raz krótko podczas połączenia.
 • Anulowanie połączenia wychodzącego: naciśnij raz krótko podczas połączenia wychodzącego.