Nie można włączyć zestawu nagłownego.

  • Upewnij się, że akumulator jest całkowicie naładowany.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.