Czas ładowania jest zbyt długi.

  • Podczas ładowania za pomocą komputera sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
  • Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej uruchom ponownie komputer lub PS5™ i spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.
  • Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po ponownym uruchomieniu komputera lub PS5 i ponownym wykonaniu procedury połączenia USB, podłącz zestaw słuchawkowy do gniazdka sieciowego, aby go naładować.