Podłączanie zestawu słuchawkowego do komputera lub PlayStation®5

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Komputer lub PS5™ znajduje się w promieniu 1 m od zestawu słuchawkowego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera lub PS5 jest pod ręką.
 1. Przełącz przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB na „PC” lub „PS5” zgodnie z podłączonym urządzeniem.

 2. Włącz komputer lub PS5.
 3. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do portu USB komputera lub PS5.

  Wskazówka

  • W przypadku podłączania urządzenia nadawczo-odbiorczego USB do PS5 podłącz je do portu USB z przodu PS5.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

  INZONE H9:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

  Lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) świecą się przez około 5 sekund.

  Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, zestaw słuchawkowy jest automatycznie podłączany do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz).

  Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

  Kiedy tryb Bluetooth jest wyłączony, a połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostało nawiązane, lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) migają szybko. Po podłączeniu zmienia się na wolne miganie.


  INZONE H7:

  Usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że zestaw słuchawkowy jest włączony.

  Wskaźnik (zasilania) (biały) świeci się przez około 2 sekundy.

  Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, zestaw słuchawkowy jest automatycznie podłączany do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB (połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz).

  Po połączeniu usłyszysz dźwięk powiadomienia informujący, że połączenie zostało nawiązane.

  Jeśli połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz nie zostanie nawiązane, wskaźnik (zasilanie) (biały) powoli miga. Po podłączeniu wskaźnik (zasilanie) (biały) miga szybko przez około 5 sekund, a następnie zmienia się na wolne miganie.

 5. Po podłączeniu do komputera, wybierz zestaw słuchawkowy jako urządzenie audio.
  • Urządzenie wyjściowe audio, takie jak gry: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
  • Urządzenie wejścia/wyjścia audio, takie jak czat głosowy: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Uwaga

 • Jeśli urządzenie nie rozpoznaje mikrofonu zestawu słuchawkowego, upewnij się, że przełącznik suwakowy urządzenia nadawczo-odbiorczego USB jest ustawiony prawidłowo.
 • Jeśli zestaw słuchawkowy nie może połączyć się z komputerem lub PS5 przez bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej, aby je sparować.
 • Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5 bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.