Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.

 1. Wyłącz zestaw nagłowny.

  Odłącz przewód USB Type-C.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) i (Bluetooth) przez około 10 sekund lub dłużej.

  INZONE H9:

  Po zakończeniu inicjalizacji lewy i prawy wskaźnik pierścieniowy (biały) zamiga 4 razy.


  INZONE H7:

  Po zakończeniu inicjalizacji, wskaźnik (zasilanie) (biały) miga 4 razy.

Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.