Nie słychać osoby podczas połączenia / cichy głos rozmówców, głos nie dociera do osoby podczas połączenia / głos jest cichy po stronie dzwoniącego.

Po podłączeniu do konsoli do gier (komputera lub PS5™)

 • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 • Upewnij się, że ustawienie wyjścia czatu głosowego w grze jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
 • Sprawdź ustawienia połączeń w czacie głosowym w grze i aplikacji do rozmów wideo.
 • Jeśli mikrofon pałąkowy zestawu słuchawkowego jest podniesiony, opuść mikrofon pałąkowy i dostosuj jego położenie tak, aby znajdował się przy ustach.
 • Ustaw przycisk GAME/CHAT (balans podczas grania/czatowania) po stronie czatu.
 • Upewnij się, że ustawienie mikrofonu jest ustawione na [INZONE H9 / INZONE H7-CHAT] w ustawieniach dźwięku komputera.
 • Po podłączeniu do komputera wyreguluj głośność mikrofonu za pomocą „INZONE Hub”.
 • Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
 • W przypadku korzystania w tym samym czasie z bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz z komputerem lub PS5 i połączenia Bluetooth, wejście mikrofonowe zestawu słuchawkowego jest używane do prowadzenia rozmowy lub czatu z podłączonym urządzeniem przez Bluetooth. Nie możesz rozmawiać na komputerze lub PS5.

Po połączeniu do urządzenia Bluetooth

 • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego i podłączonego urządzenia. Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 • Użyj urządzenia Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
 • Jeśli słuchasz muzyki przez zestaw słuchawkowy, zatrzymaj odtwarzanie i naciśnij przycisk (Bluetooth), aby odpowiedzieć na połączenie przychodzące.
 • Jeśli mikrofon pałąkowy zestawu słuchawkowego jest podniesiony, opuść mikrofon pałąkowy i dostosuj jego położenie tak, aby znajdował się przy ustach.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.