Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw słuchawkowy może być podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. Do ładowania użyj dostarczonego przewodu USB Type-C.

 1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.


  INZONE H9:

  Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)


  INZONE H7:

  Ilustracja przedstawia zasilacz sieciowy USB (A)

  A: zasilacz sieciowy USB


  Wskaźnik ładowania (pomarańczowy) zestawu słuchawkowego będzie się świecić.

  Procedura ładowania trwa około 3,5 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika ładowania.

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Może się różnić w zależności od warunków użycia.


  Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub wyższym


Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

 • Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
 • Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Zalecana wersja systemu operacyjnego komputera osobistego

Windows®: Windows 10 lub nowszy

Mac: macOS 11 lub nowszy


PS5™

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 • Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza sieciowego USB lub do komputera oryginalnie wyposażonego w kompatybilny port ładowania USB, zestaw słuchawkowy można ładować podczas jego używania.

Uwaga

 • Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
 • Zestaw słuchawkowy może nie być w stanie się ładować, gdy PS5 jest w trybie spoczynku. W takim przypadku zmień ustawienia PS5 tak, aby można było korzystać z portów USB w PS5 do ładowania nawet w trybie spoczynku.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu słuchawkowego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) zacznie migać. W takim przypadku wyciągnij i włóż przewód USB Type-C, a następnie naładuj ponownie w zakresie temperatur ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw słuchawkowy nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania (w kolorze pomarańczowym) może nie zaświecić się od razu po rozpoczęciu ładowania zestawu słuchawkowego. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Do ładowania zestawu słuchawkowego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i należy podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.