Nie można przeprowadzić parowania.

Gdy zestaw słuchawkowy nie może sparować się z konsolą do gier (komputerem lub PS5™)

 • Umieść zestaw słuchawkowy i konsolę do gier, do której podłączone jest urządzenie nadawczo-odbiorcze USB, w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
 • Uruchom ponownie podłączony komputer lub PS5™ i ponownie sparuj je z zestawem słuchawkowym.
 • Jeśli zestawu słuchawkowego nie można podłączyć do urządzenia nadawczo-odbiorczego USB podłączonego do komputera lub PS5, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie przeprowadzić parowanie z urządzeniem nadawczo-odbiorczym USB.
  1. Podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB do komputera lub PS5.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk łączenia na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB przez około 5 sekund lub dłużej.
   Urządzenie nadawczo-odbiorcze USB przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB wielokrotnie miga dwa razy z rzędu.
  3. Włącz zestaw nagłowny.
   Po zakończeniu parowania zestaw słuchawkowy emituje dźwięk powiadomienia i zapala się wskaźnik (biały) na urządzeniu nadawczo-odbiorczym USB.
 • Włóż ponownie urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.

Gdy zestawu słuchawkowego nie można sparować z urządzeniem Bluetooth

 • Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
 • Podczas parowania urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji lub naprawie zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilania) przez około 2 sekundy lub dłużej, aby włączyć zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb Bluetooth. Zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania. Po sparowaniu drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw słuchawkowy ma już informacje o parowaniu dla innych urządzeń), włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk (Bluetooth) przez około 5 sekund, aby ręcznie przejść do trybu parowania.
 • Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z podłączonego urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Uruchom ponownie smartfon lub inne podłączone urządzenie i ponownie sparuj je z zestawem słuchawkowym.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego. Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.