Robienie zrzutu ekranu

Dowolny ekran wyświetlany na urządzeniu można zachować jako zrzut (obraz). Zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  1. Naciśnij długo klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
  2. Stuknij [Zrzut ekranu].

Wskazówka

  • Zrzut ekranu można także zrobić, naciskając jednocześnie klawisz zasilania i zmniejszania głośności i przytrzymując je.