Zwalnianie miejsca w pamięci wewnętrznej

Jeżeli urządzenie zacznie spowalniać pracę lub aplikacje nagle są zamykane, rozwiązaniem problemu może być zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Pamięć wewnętrzna].
  2. Stuknij [ZWOLNIJ MIEJSCE].
    Przy włożonej karcie pamięci wybierz [Wewnętrzna pamięć współdzielona] > [ZWOLNIJ MIEJSCE].
  3. Wybierz rzadko używane aplikacje lub stare pliki do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.