Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawianie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Ta procedura jest niekiedy konieczna, jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, należy jednak pamiętać, aby najpierw wykonać kopię zapasową danych, ponieważ resetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania programu Xperia Companion i korzystania z niego, wyszukaj program Xperia Companion w witrynie pomocy firmy Sony dla klientów.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Uwaga

 • Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.
 1. Naciśnij długo klawisz zasilania.
 2. W wyświetlonym menu stuknij [Uruchom ponownie].
  Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymuszenie ponownego uruchomienia lub wyłączenia urządzenia

 1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie zacznie wibrować.
 2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.
  • Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij w tym momencie klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
  • Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Uwaga

 • Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.
 • Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Resetowanie usuwa wszystkie dane z urządzenia.
 1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [System] > [Zaawansowane] > [Zresetuj opcje].
 2. Stuknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)] > [Resetuj telefon].
 3. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
 4. Aby potwierdzić, stuknij [Wymaż wszystko].

Wskazówka

 • Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.