Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth służy do przesyłania plików do innych zgodnych urządzeń Bluetooth lub do podłączania akcesoriów głośnomówiących. Połączenia Bluetooth działają lepiej w zasięgu do 10 metrów, gdy na drodze sygnału nie ma żadnych przeszkód. Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth wymaga parowania.
  1. Znajdź i stuknij [Ustawienia] > [Połączenie urządzenia] > [Ustawienia połączeń].
  2. Stuknij [Bluetooth].
  3. Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Uwaga

  • Współpraca i zgodność między urządzeniami Bluetooth mogą się różnić.

Wskazówka

  • Funkcję Bluetooth można także włączyć lub wyłączyć z panelu Szybkie ustawienia.